Béla
GLATTFELDER

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Béla GLATTFELDER

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Sordiaretus (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.22)

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(16)

Väikesed põllumajandusettevõtted (lühiettekanne)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(21)

Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Mesi (arutelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (arutelu)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(18)

Taastuvenergia Euroopa energia siseturul (arutelu)

20-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-20(16)

Ühine kalanduspoliitika (arutelu)

05-02-2013 P7_CRE-REV(2013)02-05(3)

ELi ja Mercosuri kaubandussuhete hetkeseis (arutelu)

17-01-2013 P7_CRE-REV(2013)01-17(7)

Loomade kaitse nende vedamisel (arutelu)

11-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-11(15)

ELi kaubandusläbirääkimised Jaapaniga (arutelu)

23-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-23(18)