Béla GLATTFELDER Béla GLATTFELDER
Béla GLATTFELDER
Ungari

Sünnikuupäev : , Budapest

Kuues ametiaeg Béla GLATTFELDER

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungari)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 28-03-2007 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 01-12-2005 / 06-09-2006 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustamine

13-11-2008 INTA_AD(2008)412190 PE 412.190v02-00 INTA
Béla GLATTFELDER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

25-06-2008 INTA_AD(2008)405910 PE 405.910v02-00 INTA
Béla GLATTFELDER

ARVAMUS Euroopa Liidu uus loomatervishoiustrateegia aastateks 2007–2013

26-02-2008 INTA_AD(2008)400305 PE 400.305v02-00 INTA
Béla GLATTFELDER

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.