Kinga GÁL : Algus 

Aseesimees 

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt