Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 16-06-2010 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 16-06-2010 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 16-06-2010 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 16-09-2009 / 18-04-2010 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 16-06-2010 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 16-09-2009 / 16-06-2010 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
  • 16-09-2009 / 16-06-2010 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 19-04-2010 / 16-06-2010 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon