Anne LAPERROUZE Anne LAPERROUZE
Anne LAPERROUZE
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Puylaurens

Kuues ametiaeg Anne LAPERROUZE

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Prantsusmaa)
 • 28-03-2008 / 13-07-2009 : Mouvement Démocrate (Prantsusmaa)

Aseesimees

 • 23-01-2008 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 22-01-2008 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 04-03-2005 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta

06-03-2008 ITRE_AD(2008)400315 PE 400.315v03-00 ITRE
Anne LAPERROUZE

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Energiatõhusate majapidamistoodete vähendatud käibemaksumäärad

22-09-2008 P6_DCL(2008)0078 Kehtivuse kaotanud
Linda McAVAN Anne LAPERROUZE Claude TURMES Elisa FERREIRA
Algatatud : 22-09-2008
Tähtaeg : 15-01-2009
Allakirjutanute arv : 143 - 16-01-2009

Kirjalik deklaratsioon: Raamatu tähendus Euroopa kultuuris ning vajadus hoida raamatute väljaandmise kulud mõistlikul tasemel

09-04-2008 P6_DCL(2008)0025 Kehtivuse kaotanud
Luciana SBARBATI Daniel DĂIANU Gianni PITTELLA Anne LAPERROUZE Manolis MAVROMMATIS
Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Allakirjutanute arv : 114 - 10-07-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.