Ljudmila NOVAK : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt