Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Esimees

Hispaania - Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Baracaldo

Üheksas koosseisu ametiaeg Iratxe GARCÍA PÉREZ

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 ... : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Esimees

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 ... : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

  • 02-07-2019 ... : Esimeeste konverents
  • 10-03-2020 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg