Anneli
JÄÄTTEENMÄKI

Suuliselt vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Suveaeg ja talveaeg

17-10-2016 O-000124/2016 Komisjon