Anneli
JÄÄTTEENMÄKI

Parlamendiliikmete küsimused - Kuues ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

EU action to combat tax havens EN

06-05-2009 P-3610/2009 Komisjon

Reducing frivolous directives EN

19-11-2008 E-6435/2008 Komisjon

Reducing frivolous directives EN

19-11-2008 E-6434/2008 Nõukogu

Commission response to recent food scandals EN

16-07-2008 E-4292/2008 Komisjon

Exercise and gambling EN

07-03-2008 E-1608/2008 Komisjon

Child abduction register EN

26-02-2008 E-1323/2008 Komisjon