Anneli
JÄÄTTEENMÄKI

Täiskogu aruteludes osalemine - Kuues ametiaeg Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Selgitused hääletuse kohta (jätkamine)

13-01-2009 P6_CRE(2009)01-13(9)

Selgitused hääletuse kohta

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

Naiste olukord Balkani maades (lühiettekanne)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(22)

Kontrollikoja aastaaruande esitamine - 2007

20-11-2008 P6_CRE(2008)11-20(3)

Selgitused hääletuse kohta

21-10-2008 P6_CRE(2008)10-21(9)