• Bogdan   GOLIK  

Bogdan GOLIK : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kuues ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Põhja-Euroopa gaasijuhtme rajamisega keskkonnale põhjustatav oht  
- P6_DCL(2006)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Bogdan GOLIK , Bogusław SONIK  
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 60 - 26-07-2006
Kirjalik deklaratsioon: Potsdami lepingu otsuste vaidlustamise hukkamõistmine  
- P6_DCL(2005)0043 - Kehtivuse kaotanud  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Algatatud : 05-09-2005
Tähtaeg : 05-12-2005
Allakirjutanute arv : 24 - 05-12-2005