Bogdan GOLIK Bogdan GOLIK
Bogdan GOLIK
Poola

Sünnikuupäev : , Wrocław

Kuues ametiaeg Bogdan GOLIK

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 01-12-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 16-12-2007 : Samoobrona RP (Poola)
 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : - (Poola)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 21-09-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Põhja-Euroopa gaasijuhtme rajamisega keskkonnale põhjustatav oht

26-04-2006 P6_DCL(2006)0029 Kehtivuse kaotanud
Bogdan GOLIK Bogusław SONIK
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 60 - 26-07-2006

Kirjalik deklaratsioon: Potsdami lepingu otsuste vaidlustamise hukkamõistmine

05-09-2005 P6_DCL(2005)0043 Kehtivuse kaotanud
Jana BOBOŠÍKOVÁ Miloslav RANSDORF Jaromír KOHLÍČEK Sahra WAGENKNECHT Bogdan GOLIK
Algatatud : 05-09-2005
Tähtaeg : 05-12-2005
Allakirjutanute arv : 24 - 05-12-2005

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.