Józef PINIOR : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socjaldemokracja Polska (Poola)

Aseesimees 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Arengukomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Vene Föderatsiooni vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2007)376406 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Üleskutse liikmesriikidele lisada Hezbollah ELi koostatavasse terroriorganisatsioonide nimekirja  
- P6_DCL(2008)0057 - Kehtivuse kaotanud  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 16-06-2008
Tähtaeg : 23-10-2008
Allakirjutanute arv : 78 - 23-10-2008
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa rahvahääletus  
- P6_DCL(2007)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Marco CAPPATO , Gérard ONESTA , Riccardo VENTRE , Józef PINIOR , Marco PANNELLA  
Algatatud : 12-03-2007
Tähtaeg : 12-06-2007
Allakirjutanute arv : 103 - 12-06-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.