Stavros LAMBRINIDIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)

Asepresident 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Euroopa Parlament

Liikmed 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 16-09-2009 / 16-06-2011 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 16-06-2011 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 16-07-2009 / 16-06-2011 : Põhiseaduskomisjon
  • 16-09-2009 / 16-06-2011 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Interneti haldamine: järgmised sammud  
- LIBE_AD(2010)441186 -  
-
LIBE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kinnipeetavate põhiõiguste rikkumine Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2011)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Algatatud : 14-02-2011
Tähtaeg : 16-05-2011
Allakirjutanute arv : 140 - 17-05-2011
Kirjalik deklaratsioon: Vastastikkuse põhimõtte taastamine viisarežiimis - solidaarsus Tšehhi kodanikega, kes on Kanada ühepoolse viisanõude tõttu ebavõrdses olukorras  
- P7_DCL(2010)0089 - Vastu võetud  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 08-03-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0087
Allakirjutanute arv : 375 - 07-03-2011
Kirjalik deklaratsioon: INDECT (intelligentne teabesüsteem, mis toetab kodanike turvalisuse huvides linnakeskkonnas jälgimist, otsimist ja avastamist)  
- P7_DCL(2010)0082 - Kehtivuse kaotanud  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 17-02-2011
Allakirjutanute arv : 177 - 17-02-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon