Georgs
ANDREJEVS

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg Georgs ANDREJEVS

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012

22-11-2007 ENVI_AD(2007)394085 PE 394.085v02-00 ENVI
Georgs ANDREJEVS