Georgs
ANDREJEVS

Parlamendiliikmete küsimused - Kuues ametiaeg Georgs ANDREJEVS

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Patsiendi õigused Euroopa Liidus

24-10-2006 O-0124/2006 Komisjon