Aileen McLEOD : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt