• Pedro   GUERREIRO  

Pedro GUERREIRO : Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid  
- PECH_AD(2008)400669 -  
-
PECH 
ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika  
- PECH_AD(2008)400644 -  
-
PECH 
ARVAMUS Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta  
- PECH_AD(2007)393949 -  
-
PECH 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013  
- REGI_AD(2007)384518 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006 banaanisektori suhtes  
- REGI_AD(2006)380773 -  
-
REGI 
ARVAMUS Tekstiili- ja rõivatööstus pärast 2005. aastat  
- REGI_AD(2005)357564 -  
-
REGI