Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Itaalia - Forza Italia (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Venafro

Kuues ametiaeg Aldo PATRICIELLO

Fraktsioonid

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 08-05-2006 / 10-06-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itaalia)
 • 11-06-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itaalia)

Aseesimees

 • 25-06-2008 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liikmed

 • 01-06-2006 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 12-06-2006 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 12-06-2006 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 24-06-2008 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige

 • 06-06-2006 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 06-06-2006 / 13-03-2007 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks

all-activities

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Huntingtoni tõbi

12-03-2007 P6_DCL(2007)0027 Kehtivuse kaotanud
Aldo PATRICIELLO
Algatatud : 12-03-2007
Tähtaeg : 12-06-2007
Allakirjutanute arv : 47 - 12-06-2007

Kirjalik deklaratsioon: Ülikooli õppekohtade piirangu tühistamine

11-10-2006 P6_DCL(2006)0069 Kehtivuse kaotanud
Aldo PATRICIELLO
Algatatud : 11-10-2006
Tähtaeg : 18-01-2007
Allakirjutanute arv : 11 - 19-01-2007

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg