Aldo PATRICIELLO : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt