Donata
GOTTARDI

Täiskogu aruteludes osalemine - Kuues ametiaeg Donata GOTTARDI

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Sotsiaalpakett (esimene osa) (arutelu)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(4)

Avaliku ja erasektori partnerlus (arutelu)

25-10-2006 P6_CRE-REV(2006)10-25(17)

Sõiduautodega seotud maksud (arutelu)

04-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-04(18)