Rovana PLUMB : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Regionaalarengukomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt