Vladimir
URUTCHEV

Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Vladimir URUTCHEV

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed (arutelu) BG

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(2-095-0000)

„Puhas energia kõigile“ pakett (arutelu) BG

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(2-079-0000)

Teatavate õhusaasteainete heitkogused (arutelu) BG

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(3-061-0000)

Energiamärgistus (arutelu) BG

04-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-04(1-173-0750)

Kosmoseturu edu (B8-0739/2016) BG

08-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-08(3-645-0000)