Anni PODIMATA Anni PODIMATA
Anni PODIMATA
Kreeka

Sünnikuupäev : , Athina

Kuues ametiaeg Anni PODIMATA

Fraktsioonid

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Kreeka)

Liikmed

  • 10-10-2007 / 27-11-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
  • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

  • 10-10-2007 / 15-11-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

04-12-2008 FEMM_AD(2008)414342 PE 414.342v02-00 FEMM
Anni PODIMATA

ARVAMUS Kommertskasutusele eelnevad hanked. Innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas

05-11-2008 ITRE_AD(2008)409653 PE 409.653v02-00 ITRE
Anni PODIMATA

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu energialiikide struktuuri mitmekesistamine

21-04-2008 P6_DCL(2008)0038 Kehtivuse kaotanud
Anni PODIMATA Dimitrios PAPADIMOULIS Rebecca HARMS
Algatatud : 21-04-2008
Tähtaeg : 24-07-2008
Allakirjutanute arv : 57 - 25-07-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.