Sirpa PIETIKÄINEN : Algus 

Liige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Sirpa PIETIKÄINEN  
Sirpa PIETIKÄINEN 

Saidil EP NEWSHUB

Kontakt