• Adeline   HAZAN  

Adeline HAZAN : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kuues ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lastega kauplemise ja nende ekspluateerimise vastu võitlemine jalgpallis  
- P6_DCL(2007)0037 - Kehtivuse kaotanud  
Ivo BELET , Jean-Luc BENNAHMIAS , Adeline HAZAN , Guy BONO , Patrick GAUBERT  
Algatatud : 28-03-2007
Tähtaeg : 28-06-2007
Allakirjutanute arv : 176 - 29-06-2007