Béatrice PATRIE Béatrice PATRIE
Béatrice PATRIE
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Lorient

Viies ametiaeg Béatrice PATRIE

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 02-12-2002 : Mouvement des citoyens (Prantsusmaa)
  • 03-12-2002 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani, Tadžikistani, Türkmenistani ning Mongoolia vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ukraina ja ELi-Moldova koostöökomisjonides ja delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Asendusliige

  • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Consumer protection EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Vote EN

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(2)

Food safety EN

01-07-2003 P5_CRE(2003)07-01(8)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the communication of the Commission on the precautionary principle (Hughes-procedure) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN

24-11-2000 A5-0352/2000 PE 293.658DEF ENVI
Béatrice PATRIE

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128