Cristina
GUTIÉRREZ-CORTINES

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Geneetilised ressursid (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.14)

Riigihanked (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(11.9)

ELi veealaste õigusaktide rakendamine (arutelu)

02-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-02(20)

Kuues ülemaailmne veefoorum (arutelu)

15-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-15(7)

Presidentuuri avaldus

12-05-2011 P7_CRE(2011)05-12(10)

Innovatsioonialased partnerlused (arutelu)

10-11-2010 P7_CRE(2010)11-10(18)