Cristina
GUTIÉRREZ-CORTINES

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215