Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES
Hispaania

Sünnikuupäev : , Madrid

Viies ametiaeg Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hispaania)

Aseesimees

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Delegatsioon EL-Leedu parlamentaarses ühiskomitees
 • 07-10-1999 / 24-10-1999 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 25-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Leedu parlamentaarses ühiskomitees
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Liikmed

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kagu-Euroopa vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon

Asendusliige

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Türgi parlamentaarses ühiskomitees
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 08-02-2001 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 17-01-2002 / 29-01-2002 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon
 • 04-04-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Türgi ühiskomisjonis
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Progress towards accession by Turkey EN

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(2)

Protection of animals EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(3)

EC-Israel association agreement EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(5)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the report of the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions the implementation, results and overall assessment of the European Year of Lifelong Learning (1996) submitted in accordance with Article 8 of European Parliament and Counci Decision No 2493/95/EC Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN

14-07-2000 A5-0200/2000 PE 286.669DEF CULT
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Ebro transfer EN

22-04-2004 E-1378/2004 Komisjon

Spanish National Hydrological Plan EN

22-04-2004 E-1367/2004 Komisjon

Ebro transfer EN

22-04-2004 E-1366/2004 Komisjon