Rosa
DÍEZ GONZÁLEZ

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Kuues ametiaeg Rosa DÍEZ GONZÁLEZ

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143