Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Rosa DÍEZ GONZÁLEZ
Rosa DÍEZ GONZÁLEZ
Hispaania

Sünnikuupäev : , Sodupe

Viies ametiaeg Rosa DÍEZ GONZÁLEZ

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 17-10-2000 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
  • 18-10-2000 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 14-09-1999 / 04-10-1999 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Magrebi riikide ja Araabia Magrebi Liiduga suhtlemiseks

Asendusliige

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
  • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on terrorism in Spain EN

18-09-2000 P5_DCL(2000)0013 Vastu võetud
Joan COLOM i NAVAL Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Gerardo GALEOTE Alonso José PUERTA Alejo VIDAL-QUADRAS
Algatatud : 18-09-2000
Tähtaeg : 18-12-2000
Vastu võetud (kuupäev) : 05-05-2004
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P5_TA(2000)0494
Allakirjutanute arv : 413 - 18-12-2000