Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Rosa DÍEZ GONZÁLEZ
Rosa DÍEZ GONZÁLEZ
Hispaania

Sünnikuupäev : , Sodupe

Kuues ametiaeg Rosa DÍEZ GONZÁLEZ

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 28-08-2007 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 28-08-2007 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 15-03-2006 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 28-08-2007 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 16-03-2006 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 28-08-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Arengukomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Arengukomisjon
 • 31-01-2007 / 28-08-2007 : Õiguskomisjon
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 28-08-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Selgitused hääletuse kohta

25-10-2006 P6_CRE-REV(2006)10-25(7)

Vabadus ja turvalisus

07-09-2005 P6_CRE-REV(2005)09-07(2)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.