Charles PASQUA Charles PASQUA
Charles PASQUA
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Grasse

Surmakuupäev :

Viies ametiaeg Charles PASQUA

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Esimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Prantsusmaa)

Liikmed

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Esimeeste konverents
 • 21-07-1999 / 14-02-2000 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Venemaa koostöökomisjonis

Asendusliige

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Slovaki Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Presidendi pöördumine

05-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-05(3)

Vote EN

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(3)

Vote EN

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(3)

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the plight of the hostages in Colombia EN

31-03-2004 P5_DCL(2004)0028 Kehtivuse kaotanud
Hans-Gert PÖTTERING Enrique BARÓN CRESPO Sir Graham WATSON Charles PASQUA
Algatatud : 31-03-2004
Tähtaeg : 31-03-2004
Allakirjutanute arv : 203 - 06-05-2004