Koldo
GOROSTIAGA ATXALANDABASO

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Viies ametiaeg Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143