Robert
GOEBBELS

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Robert GOEBBELS

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Euroopa Prokuratuur (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.27)

Kliimamuutuste konverents (B7-0482/2013)

24-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-24(13.6)

Konferencija o klimatskim promjenama (B7-0482/2013) HR

24-10-2013 P7_CRE-PROV(2013)10-24(14.5)