Robert GOEBBELS Robert GOEBBELS
Robert GOEBBELS
Luksemburg

Sünnikuupäev : , Luxembourg

Viies ametiaeg Robert GOEBBELS

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Luksemburg)

Esimees

  • 16-01-2001 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
  • 13-12-2000 / 15-01-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)

Asendusliige

  • 22-07-1999 / 13-03-2001 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128