Robert GOEBBELS Robert GOEBBELS
Robert GOEBBELS
Luksemburg

Sünnikuupäev : , Luxembourg

Kuues ametiaeg Robert GOEBBELS

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Luksemburg)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 16-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020

23-09-2008 ITRE_AD(2008)406142 PE 406.142v02-00 ITRE
Robert GOEBBELS

ARVAMUS Majandus- ja kaubandussuhted EL ja Venemaa vahel

13-04-2007 ECON_AD(2007)382596 PE 382.596v02-00 ECON
Robert GOEBBELS

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Online cross-border purchases EN

23-04-2009 E-3301/2009 Komisjon

Late payments from the Commission EN

16-04-2009 E-3156/2009 Komisjon

Monopolistic conduct of Deutsche Telekom EN

01-04-2009 E-2669/2009 Komisjon

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Energiavaesusega võitlemine Euroopa Liidus

07-07-2008 P6_DCL(2008)0063 Kehtivuse kaotanud
Eluned MORGAN Robert GOEBBELS Miloslav RANSDORF Claude TURMES Fiona HALL
Algatatud : 07-07-2008
Tähtaeg : 07-11-2008
Allakirjutanute arv : 154 - 23-10-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.