Torben LUND Torben LUND
Torben LUND
Taani

Sünnikuupäev : , Vejle

Viies ametiaeg Torben LUND

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 13-05-2001 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Varahoidja
 • 14-05-2001 / 16-01-2002 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Aseesimees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialdemokratiet (Taani)

Aseesimees

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Poola parlamentaarses ühiskomitees
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Poola ühiskomisjonis

Liikmed

 • 21-07-1999 / 15-11-1999 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon

Asendusliige

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 14-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Vote EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(7)

Vote EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(7)

Protection of animals EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(3)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the Commission communication to the Council and the European Parliament on a Community Strategy for endocrine disrupters - a range of substances suspected of interfering with the hormone system of humans and wildlife - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN

13-07-2000 A5-0197/2000 PE 290.119DEF ENVI
Torben LUND

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the protection of dolphins and porpoises EN

05-12-2000 P5_DCL(2000)0020 Kehtivuse kaotanud
Charles TANNOCK Chris DAVIES Jean LAMBERT Torben LUND Theresa VILLIERS
Algatatud : 05-12-2000
Tähtaeg : 05-03-2001
Allakirjutanute arv : 122 - 05-03-2001