Teresa
ALMEIDA GARRETT

Täiskogu aruteludes osalemine - Viies ametiaeg Teresa ALMEIDA GARRETT

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

European Constitution and IGC EN

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(1)

Council reform EN

15-05-2002 P5_CRE(2002)05-15(8)

Fisheries and poverty reduction EN

25-10-2001 P5_CRE(2001)10-25(4)

VOTE EN

06-09-2001 P5_CRE(2001)09-06(5)

The European Ombudsman EN

16-11-2000 P5_CRE(2000)11-16(13)

IGC (continuation) EN

12-04-2000 P5_CRE(2000)04-12(4)