Claude MORAES : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Lõuna-Aafrika vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 13-03-2000 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 12-03-2000 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council decision amending Decision No 210/97/EC adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2000) and repealing Council Decision 91/341/EEC - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0085/1999 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America EN  
- P5_DCL(2004)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Algatatud : 04-02-2004
Tähtaeg : 04-05-2004
Allakirjutanute arv : 71 - 04-05-2004
Kirjalik deklaratsioon: on the transposition of the Article 13 Anti-Discrimination (the Race Equality and Employment) Directives into national legislation EN  
- P5_DCL(2003)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Claude MORAES , Michael CASHMAN , Kathalijne Maria BUITENWEG , Carmen CERDEIRA MORTERERO , Ozan CEYHUN  
Algatatud : 12-05-2003
Tähtaeg : 12-08-2003
Allakirjutanute arv : 102 - 12-08-2003