Claude MORAES Claude MORAES
Claude MORAES
Ühendkuningriik

Kuues ametiaeg Claude MORAES

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tänavakodutuse kaotamine

10-12-2007 P6_DCL(2007)0111 Vastu võetud
Mary Lou McDONALD Jacek PROTASIEWICZ Claude MORAES Gérard ONESTA Jean Marie BEAUPUY
Algatatud : 10-12-2007
Tähtaeg : 10-04-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 22-04-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0163
Allakirjutanute arv : 438 - 10-04-2008

Kirjalik deklaratsioon: Rassiviha internetis

23-04-2007 P6_DCL(2007)0042 Kehtivuse kaotanud
Glyn FORD Bernd POSSELT Viktória MOHÁCSI Claude MORAES Feleknas UCA
Algatatud : 23-04-2007
Tähtaeg : 06-09-2007
Allakirjutanute arv : 120 - 05-09-2007

Kirjalik deklaratsioon: Rassismivastane võitlus jalgpallis

30-11-2005 P6_DCL(2005)0069 Vastu võetud
Emine BOZKURT Claude MORAES Christopher HEATON-HARRIS Cem ÖZDEMIR Alexander Nuno PICKART ALVARO
Algatatud : 30-11-2005
Tähtaeg : 01-03-2006
Vastu võetud (kuupäev) : 14-03-2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0080
Allakirjutanute arv : 423 - 01-03-2006

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.