Claude MORAES Claude MORAES
Claude MORAES
Ühendkuningriik

Seitsmes ametiaeg Claude MORAES

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 15-09-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ rakendamine, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel

17-07-2013 LIBE_AD(2013)510768 PE 510.768v02-00 LIBE
Raül ROMEVA i RUEDA

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Geographical protected status EN

23-04-2014 E-005390/2014 Komisjon

London air pollution EN

23-04-2014 E-005339/2014 Komisjon

VP/HR - Sri Lanka EN

23-04-2014 E-005338/2014 Komisjon

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Finantsteenuste tarbijate kaitse liigkasuvõtmise eest

07-10-2013 P7_DCL(2013)0017 Kehtivuse kaotanud
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Richard FALBR Libor ROUČEK Claude MORAES Thijs BERMAN Eduard KUKAN Zuzana ROITHOVÁ Jiří MAŠTÁLKA Sergej KOZLÍK Bart STAES
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 78 - 08-01-2014

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta (2012)

30-11-2011 P7_DCL(2011)0048 Kehtivuse kaotanud
Claude MORAES Kinga GÖNCZ Martin KASTLER Jean LAMBERT Cecilia WIKSTRÖM
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Allakirjutanute arv : 238 - 15-03-2012

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.