Claude MORAES : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 

Kontakt