Jean
LAMBERT

Parlamendiliikmete küsimused - Kuues ametiaeg Jean LAMBERT

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Fighting corruption in Nigeria EN

07-04-2009 P-3006/2009 Komisjon

UK air quality standards EN

15-12-2008 P-6920/2008 Komisjon

Violation of human rights in Gambia EN

13-06-2008 E-3595/2008 Komisjon

Violation of human rights in Gambia EN

13-06-2008 E-3594/2008 Nõukogu

Caste-based discrimination EN

04-06-2008 E-3340/2008 Komisjon

Caste-based discrimination EN

04-06-2008 E-3339/2008 Nõukogu

Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglates

15-04-2008 O-0041/2008 Komisjon

Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglates

15-04-2008 O-0040/2008 Nõukogu

Biodegradability of disposable nappies EN

07-03-2008 E-1600/2008 Komisjon