Jean
LAMBERT

Raportid – raportöörina - Kuues ametiaeg Jean LAMBERT

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine

08-04-2009 A6-0263/2009 PE 418.276v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

RAPORT Dublini süsteemi hindamisaruanne

02-07-2008 A6-0287/2008 PE 404.629v02-00 LIBE
Jean LAMBERT