Jean
LAMBERT

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kuues ametiaeg Jean LAMBERT

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: "Blue Blindfold" kampaania inimkaubanduse lõpetamiseks

20-10-2008 P6_DCL(2008)0092 Kehtivuse kaotanud
Elizabeth LYNNE Jean LAMBERT Edit BAUER Marianne MIKKO
Algatatud : 20-10-2008
Tähtaeg : 05-02-2009
Allakirjutanute arv : 126 - 09-02-2009

Kirjalik deklaratsioon: Töötajate esindajad keskkonnaküsimustes

08-10-2008 P6_DCL(2008)0088 Kehtivuse kaotanud
Jean LAMBERT Caroline LUCAS Alejandro CERCAS Luigi COCILOVO
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 22-01-2009
Allakirjutanute arv : 106 - 23-01-2009

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus luua Euroopa Liidus tulevaste põlvkondade esindus

01-09-2008 P6_DCL(2008)0070 Kehtivuse kaotanud
Kinga GÁL Alexander Nuno PICKART ALVARO Kristian VIGENIN Jean LAMBERT
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 04-12-2008
Allakirjutanute arv : 84 - 05-12-2008

Kirjalik deklaratsioon: Puuetega inimeste õiguste Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon

12-11-2007 P6_DCL(2007)0101 Kehtivuse kaotanud
Elizabeth LYNNE Jean LAMBERT Edit BAUER Evangelia TZAMPAZI
Algatatud : 12-11-2007
Tähtaeg : 13-03-2008
Allakirjutanute arv : 354 - 13-03-2008

Kirjalik deklaratsioon: Vabatahtlike abiliste ja tuletõrjujate roll kodanikukaitses

23-04-2007 P6_DCL(2007)0043 Kehtivuse kaotanud
Roberto MUSACCHIO Dimitrios PAPADIMOULIS Françoise CASTEX Maria da Assunção ESTEVES Jean LAMBERT
Algatatud : 23-04-2007
Tähtaeg : 06-09-2007
Allakirjutanute arv : 138 - 05-09-2007

Kirjalik deklaratsioon: Inimõiguste rikkumised Lääne-Paapuas ja Lääne-Paapua riiklik staatus

11-12-2006 P6_DCL(2006)0090 Kehtivuse kaotanud
Caroline LUCAS Jill EVANS Luigi COCILOVO Jean LAMBERT
Algatatud : 11-12-2006
Tähtaeg : 29-03-2007
Allakirjutanute arv : 52 - 29-03-2007

Kirjalik deklaratsioon: Poliitiliste ja inimõigusaktivistide karistusmeetmete kohta teatavates India piirkondades

26-04-2006 P6_DCL(2006)0030 Kehtivuse kaotanud
Caroline LUCAS Jean LAMBERT André BRIE
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 33 - 26-07-2006

Kirjalik deklaratsioon: Rahvusvaheline keemiarelvade ohvrite päev

26-04-2006 P6_DCL(2006)0026 Kehtivuse kaotanud
Jean LAMBERT Raül ROMEVA i RUEDA Carl SCHLYTER
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 44 - 26-07-2006

Kirjalik deklaratsioon: Vaesuse kaotamine Euroopas õiglasema Euroopa sotsiaalse mudeli alusena

24-10-2005 P6_DCL(2005)0061 Kehtivuse kaotanud
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Ilda FIGUEIREDO Bronisław GEREMEK Jean LAMBERT Martine ROURE
Algatatud : 24-10-2005
Tähtaeg : 24-01-2006
Allakirjutanute arv : 211 - 24-01-2006

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu Nõukogu ja õigusaktide vastuvõtmine kinniste uste taga

05-09-2005 P6_DCL(2005)0045 Kehtivuse kaotanud
Chris DAVIES Nigel FARAGE Timothy KIRKHOPE Jean LAMBERT Gary TITLEY
Algatatud : 05-09-2005
Tähtaeg : 05-12-2005
Allakirjutanute arv : 211 - 05-12-2005

Kirjalik deklaratsioon: Endometrioosid

09-03-2005 P6_DCL(2005)0013 Kehtivuse kaotanud
Diana WALLIS John BOWIS Charles TANNOCK Catherine STIHLER Jean LAMBERT
Algatatud : 09-03-2005
Tähtaeg : 09-06-2005
Allakirjutanute arv : 266 - 09-06-2005