Jean LAMBERT Jean LAMBERT
Jean LAMBERT
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Orsett

Kuues ametiaeg Jean LAMBERT

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige
 • 14-11-2004 / 23-05-2005 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Juhatuse liige
 • 24-05-2005 / 26-02-2007 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Green Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Võitlus inimkaubanduse vastu – ühtne lähenemine ja ettepanekud tegevuskava koostamiseks

26-06-2006 EMPL_AD(2006)369883 PE 369.883v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: "Blue Blindfold" kampaania inimkaubanduse lõpetamiseks

20-10-2008 P6_DCL(2008)0092 Kehtivuse kaotanud
Elizabeth LYNNE Jean LAMBERT Edit BAUER Marianne MIKKO
Algatatud : 20-10-2008
Tähtaeg : 05-02-2009
Allakirjutanute arv : 126 - 09-02-2009

Kirjalik deklaratsioon: Töötajate esindajad keskkonnaküsimustes

08-10-2008 P6_DCL(2008)0088 Kehtivuse kaotanud
Jean LAMBERT Caroline LUCAS Alejandro CERCAS Luigi COCILOVO
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 22-01-2009
Allakirjutanute arv : 106 - 23-01-2009

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus luua Euroopa Liidus tulevaste põlvkondade esindus

01-09-2008 P6_DCL(2008)0070 Kehtivuse kaotanud
Kinga GÁL Alexander Nuno PICKART ALVARO Kristian VIGENIN Jean LAMBERT
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 04-12-2008
Allakirjutanute arv : 84 - 05-12-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.