Malcolm
HARBOUR

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg Malcolm HARBOUR

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) halduskoormus

10-11-2010 P7_DCL(2010)0088 Kehtivuse kaotanud
Malcolm HARBOUR Bendt BENDTSEN Dennis de JONG Edit HERCZOG Olle SCHMIDT
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 17-02-2011
Allakirjutanute arv : 212 - 17-02-2011