Daniel HANNAN : Algus 

Liige 

Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt